Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçler ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, kaliteli elektronik sertifika başvurusu, sertifika oluşturma, yayınlama, yenileme, iptal ve arşivleme süreçleri, cihaz, fiziksel güvenlik, personel, zaman damgası ve Hizmetler. sorunları kapsar.

Buna göre, imza oluşturma ve doğrulama verilerinde ve özetleme algoritmalarında daha gelişmiş ve güvenli SHA2 ve SHA3 kullanılacaktır.

Düzenlemeden sonra doğrulanan algoritma ve parametreler 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacaktır.

ESHS'ler imza oluşturma ve doğrulama verileri için 1 yıl içinde yeni standartlara uyacaktır.

Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ve sonra oluşturulan nitelikli elektronik sertifikalar, geçerlilik süresi sona erene kadar kullanılabilir.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.