Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021 – 2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracak politikaların sağlıklı şekilde yürütülmesine imkan tanımak amacıyla kamu taşıt filo yönetim sistemi kurulmasına ilişkin düzenlemeye de yer verildi. AA’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, bakanlığın 2019 yılında başlattığı projeyle kamu idarelerinin taşıt edinim, kullanım ve tasfiye süreçlerinin bütünleşik bir anlayışla ekonomiklik, etkinlik ve etkililik esaslarına göre yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

Bakanlık, proje kapsamında taşıt envanterinin ve taşıt bazlı maliyet bilgisinin düzenli olarak kayıt altına alınmasını, taşıt tahsislerinin ihtiyaç analizlerine dayandırılmasını, satınalma, kiralama ve operasyonel ihtiyaçların toplulaştırılarak tedarik edilmesini, ortak taşıt havuzu sisteminin geliştirilmesini, profesyonel filo yönetim birimleri oluşturulmasını ve taşıt mevzuatının günün ihtiyaçlarına uygun güncellenmesini hedefliyor.

İlk faz uygulamada

Ayrıca 13 bakanlıkta envanter çalışmaları tamamlanırken, yıl sonuna kadar diğer bakanlıklarda da söz konusu çalışmaların bitirilmesi öngörülüyor.
Yakıt alımı toplulaştırmasının yanı sıra Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla yapılan ihale neticesinde 2020-2021 dönemi için pompa fiyatları üzerinden yüzde 11.37’lik indirim sağlayan ve kamu idarelerinin hizmetine sunan Hazine ve Maliye Bakanlığı, satınalma ve kiralama ile lastik, servis ve sigorta hizmetlerinin toplulaştırılarak temin edilmesine yönelik çalışmaları da yıl sonuna kadar tamamlayacak.

Kamu taşıtlarının bilişim altyapısını oluşturmak amacıyla geliştirilen yeni yazılımın ilk fazı pilot idarelerde uygulamaya konuldu, ikinci fazın ise yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

130 bin taşıt ve 5 milyar liralık bir harcama alanına ilişkin yürütülen projeyle yıllık ortalama 550 milyon lira kaynağın kamunun hesabında kalması hedefleniyor.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.