İnfaz teklifinin görüşmeleri sıraısnda sürpriz değişiklikler yapıldı. Kabul edilen önerge ile “Denetimli serbestliğin” düzenlendiği 46. maddede mahkumların eşit süreyle değil, kademeli yani oransal şekilde denetimli serbestlikten yararlanmasını öngören düzenlemeden vazgeçildi.

Böylece cezasının yüzde 40’nı yatanların dışarı çıkması uygulamasından geri adım atılmış oldu. Teklif sahibi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “Malum bizim koşullu salıverilmedeki 1/2, 2/3, 3/4 oranlarında maktu denetimli serbestlikten nispi denetimli serbestliğe geçişimizle ilgili temel bir maddemizdi. Az da olsa suç işleyenlerin cezalarını cezaevinde geçirmelerini de içeriyordu. Ancak özellikle muhalefetten küçük suçlar açısından yani hakaret, trafiği tehlikeye sokacak şeklide araba kullanma gibi basit suçlardan insanlar hapis yazmak zorunda kalacak yönünde eleştiriler geldi. Bu nedenle düzenlemeyi başka bir teklifte değerlendirmeye, böylece mevcut bir yıllık maktu denetimli serbestliğin devamına karar verdik. Koşullu salıvermeyle 1/5’e düşecek dediğimiz denetimli serbestliği bu aşamada kaldırmış olduk” dedi.

Teklifin koşullu salıvermeyi yani infaz indirimini düzenleyen 48. maddesinde de iki önemli değişiklik yapıldı. MİT’e karşı işlenen suçlar infaz indirimi kapsamı dışında bırakıldı. Buna göre, Libya’da MİT mensubunun kimliğinin ifşası gibi suçlardan ceza alanlar infaz indiriminden yararlanamayacak.

‘Berfin düzenlemesi’

Aynı maddede yapılan ikinci rötuşla da, kamuoyunda “Berfin düzenlemesi” olarak bilinen ve cezası 13 yıldan 18 yıla çıkarılan yüze kezzap atma gibi “canavarca hisle işlenen suçların” infaz indiriminden yararlanmaması hükme bağlandı. Bu amaçla teklif metnine “neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçundan süreli hapis cezasına mahkûm olanlar” ibaresi eklenerek, yüze kezzap atmak gibi kasten yaralama suçu işleyenlerin cezalarından indirim yapılmasının önüne geçildi. Teklifin 52. maddesinde kabul edilen önergeyle de, mahkumların denetimli serbestlik sırasında suç işlemeleri halinde kapalı cezaevine dönmelerini engelleyen düzenlemeden vazgeçildi. Buna göre, denetimli serbestlikte suç işleyenlerin denetimli serbestliği yanacak ve kapalı cezaevine dönecek. Teklifin 53. maddesinde yapılan değişiklikle de “terör, adam öldürme, cinsel suçlar, devlete karşı işlenen suçlar ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere 30 Mart 2020 tarihinden önce disiplin cezası bulunan mahkumların koşullu salıvermeden yararlanmasının” önü açıldı.

Teklifte yapılan bir başka değişiklikle, hükümlülerin elektronik kelepçe dışında cep telefonu gibi kendi elektronik cihazına bir program yüklenerek takibinin sağlanması düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Buna göre hükümlülerin yanısıra “şüpheli ve sanıklarda” cep telefonlarına yüklenecek özel bir programla takip edilebilecek. Bir başka önergeyle de; iş yurtları personeli, işçi ve mahkumlara dağıtılacak kar payı oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldı.

Otomatik iyi hal uygulamasına son

Dün gece Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaşan infaz kanununda yapılan önemli değişikliklerden bazıları özetle şöyle:

– Otomatik iyi hal uygulamasından vazgeçilecek. İyi hale cezaevlerinde oluşturulacak gözlem kurulu tarafından altı ayda bir hazırlanacak değerlendirme raporlarıyla karar verilecek.

– Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek.

– Hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilecek.

İnfaz düzenlemesi Meclis’ten geçti! İşte tüm ayrıntılar

– Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekecek. Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbede mahkum edilenler 30 yılını, müebbede mahkum edilenler 24 yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Ancak kasten öldürme, örgütlü suçlar, neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama suçu, işkence, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz suçlarından süreli hapse mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olan çocuklar, devlet istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilebilecek.

– Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirenlerin mahkum oldukları toplam bir yıl, 70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam iki yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam dört yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

– Denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkacak.

– Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak. İki aylık izin Adalet Bakanlığınca üç kez uzatılabilecek.[Son dakika: İnfaz teklifi kabul edildi! MiT’e karşı işlenen suç indirim dışı bırakıldı

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.