Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, TSE’nin merkez ve taşra teşkilatındaki taşınırlarının satışı ile taşınmazlarının satış ve kiralama ihalelerinde talep edilen belgelere ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, ihaleye katılacak özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınan sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname yeterli olacak.

Daha önceki uygulamada talep edilen “tasdik edilmiş imza sirküleri” şartı kaldırıldı.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.