63 maddeden oluşan yeni paketle tüketici uyuşmazlıklarına zorunlu arabuluculuk geliyor. Boşanma davalarında aile sırlarının deşifre olmaması, ticari davalarda da ticari sırların açığa çıkmaması için taraflar kapalı duruşma isteyebilecek. Yeni düzenleme ile hakim, davada taraflardan birinin vekilliğini yapan avukatlar dışındaki tüm avukatları, “duruşma düzenini bozdukları” gerekçesiyle salondan çıkarabilecek. Düzenlemelerden bazıları şöyle:

– Mahkeme sürecinde dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra, ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hariç olmak üzere, iddia veya savunma genişletilemeyecek veya değiştirilemeyecek.

– Hukuk davalarında da ses veya görüntü nakli yoluyla duruşma yapılabilecek.

– İstinafın kapsamı da genişletilecek. Yüzüne karşı aleyhinde ihtiyati tedbir kararı verilen taraf, bu karara karşı doğrudan istinafa başvurabilecek. Ayrıca kendisi dinlenerek aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen taraf da istinafa başvurabilecek. Bölge adliye mahkemesi istinaf yargılamasının her aşamasında istinaf incelemesinin gerektirdiği her türlü kararı verebilecek.

– Orman kadastrosuna ilişkin davalarda verilen kararlar, miktar veya değeri dikkate alınmaksızın istinaf veya temyiz incelemesine açık olacak.

– Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın HSK tarafından belirlenecek.

– Sigortacılık Kanunu kapsamında tazminat alacağı sadece hak sahibine veya avukatına ödenebilecek.

– Ticari davalarda basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır 100 bin TL’den 500 bin TL’ye çıkarılacak.[Uzlaştırma paketi Meclis’e sunuldu

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.